Підвищення кваліфікації

GT-medical Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації

Posted By admin

Шановні колеги, в цьому розділі ми будемо розміщувати інформацію, яка допоможе вам пройти курси спеціалізації, тематичного удосконалення, цикли передатестаційної підготовки, інформації і стажування. Нормативно-правову базу, яка регулює порядок отримання післядипломної освіти, навчальний календарний план в НМАПО ім. П. Л. Шупика, список документів для атестації та вимоги щодо оформлення атестаційного звіту лікаря.

Всі матеріали, призначені для широкого використання і знаходяться у вільному доступі. Бібліотека сайту служить виключно для особистих освітніх цілей.

Оригінали розміщених на цій сторінці рекомендацій взяті з наступних джерел:

http://www.moz.gov.ua

http://nmapo.edu.ua

Нормативні документи, що регламентують підвищення кваліфікації лікарів

2009 Укр Наказ МОЗ України від 07.07.2009 № 484 “Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах”

2005 Укр Наказ МОЗ України від 23.02.2005 № 81 “Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів (Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 124 (z0338-05) від 24.03.2005, N 621 (z1486-05) від 21.11.2005, N 93 (z0176-07) від 26.02.2007, N 793 (z1366-07) від 10.12.2007)

1997 Укр Наказ МОЗ України від 19.12.1997 № 359 “Про подальше удосконалення атестації лікарів (Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ № 101 від 10.05.2000, № 218 від 14.09.2000, № 373 від 28.10.2002, № 221 від 19.05.2003, № 650 від 02.10.2015)

1994 Укр Наказ МОЗ України від 18.05.1994 № 73 “Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 484 (z0693-09) від 07.07.2009)

1993 Укр Наказ МОЗ України від 22.07.1993 № 166 “Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)”

1993 Укр Наказ МОЗ України від 17.03.1993 № 48 “Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 1146 (z0067-11) від 21.12.2010”

 

Учбовий календарний план

2016 Укр Навчальний календарний план циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестації, стажування та інтернатури лікарів (провізорів) на 2016 рік. Київ – НМАПО імені Шупика

2017 Укр Навчальний календарний план циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестації, стажування та інтернатури лікарів (провізорів) на 2017 рік. Київ – НМАПО імені Шупика

2018 Укр Навчальний календарний план циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестації, стажування та інтернатури лікарів (провізорів) на 2018 рік. Київ – НМАПО імені Шупика

 

 

 

 

 

Top