“Фармакотерапія у період вагітності: особливості, ризики, небезпеки”, додаток 3

GT-medical Новини “Фармакотерапія у період вагітності: особливості, ризики, небезпеки”, додаток 3
%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%813

Новини

“Фармакотерапія у період вагітності: особливості, ризики, небезпеки”, додаток 3

Posted By Анна Кучерова

“Фармакотерапія у період вагітності: особливості, ризики, небезпеки”, додаток 1
Шановні колеги! Після вебінару “Фармакотерапія у період вагітності: особливості, ризики, небезпеки” до нас надійшло досить багато запитань. Ми дуже вдячні за це, оскільки ваша зацікавленість, ваша активність – це для нас потужний стимул до подальшого розвитку. Частина запитань була українською, інші російською мовою. Ми передали запитання лектору, і він письмово відповів не більшість з них, зберігаючи у відповіді мову запитання. Кілька запитань стосувалися лікування і попередження інфекцій сечових шляхів у вагітних, проте на них відповідей тут немає, оскільки один з наступних вебінарів буде присвячено саме цій важливій темі.
Чекатимемо на вас на наших прийдешніх заходах.
А тепер відповіді на ваші запитання завідувача відділення внутрішньої патології вагітних Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, лікаря-терапевта, члена-кореспондента НАМН України, професора Володимира Ісааковича Медведя.

Лікування ГРВІ у вагітних
Якби це запитання мені задали під час особистого спілкування, а не через Інтернет, я би обов’язково перепитав, чи йдеться про медикаментозну терапію. Якщо так, то хотів би, як в Одесі, запитати у відповідь, а як ГРВІ лікуються поза вагітністю. У 90 % випадків ніяк. Мені дуже просто сказати, чим не лікуються ГРВІ – антибіотиками. Але в нас їх щоразу заст
осовують, роблячи хворій на ГРВІ вагітній жінці на гірше.
Можливо, хтось з Вас, колеги, пам’ятає страшну епідемію грипу А
H1N1-Каліфорнія у 2009 і 2010 роках. Я її не забуду ніколи. В Україні тоді від грипу померло 80 (!) вагітних та породіль.
Хоча усі точно знали, що хворіє жінка на цей агресивний грип, але жодного разу не призначили озельтамівір раніше ніж антибіотик! Були випадки, коли призначали сам антибіотик; були такі, коли спочатку призначали антибіотик, а потім озельтамівір; у деяких випадках анти
біотик та озельтамівір призначали одночасно, але не було, повторюся, жодного, коли б лікарі призначили тільки озельтамівір, призначили своєчасно і в адекватній дозі! От і мали ми стільки материнських смертей!
Отже, є лише два противірусних препарати прямої дії, які рекомендовано у разі грипу, в тому числі у вагітних. Це інгібітори нейрамінідази – озельтамівір і занамівір. Їх власне і слід застосовувати в період
епідемії грипу, особливо грипу А.
Не слід плутати імуномодулятори з противірусними засобами прямо
ї дії. Імуномодулятори у вагітних не рекомендовані.

Использование противовірусных препаратов при беременности
Противовирусных препаратов достаточно много. Согласно современной международной классификации лекарств АТС, он объединены в подгруппу с кодом J05A.
Среди них наибольший опыт применения во время беременности имеет ацикловир. Его и рекомендуют в случаях наличия показаний к парентеральной или пероральной или местной пртивовирусной терапии. При гриппе, как я только что выше писал, рекомендованы озельта
мивир внутрь или занамивир ингаляционно.
По жесткому международному протоколу, принятому и в нашей стране, применяются при беременности антиретровирусные препараты. Конечно, в инструкции по медицинскому применению каждого из них, конечно, написано, что беременность является противопоказанием. Но это проблема
очень общая и большая, на обсуждение противоречий между официально утвержденной инструкцией по применению лекарств и современными гайдлайнами, а также на то, как поступать врачу, могли бы уйти многие ча
сы, если не дни. Но в данном случае все ясно: если у беременной
ВИЧ-инфекция, она должна постоянно принимать антиретровирусные препараты, и это является очень эффективным мероприятием по профилактике вертикальной трансмиссии вируса от матери плоду. Таким образом, не
смотря на наличие противопоказаний именно со стороны плоду, плоду эта
терапия полезна в не меньшей степени, чем матери.
Есть уже немалый опыт применения специфической противовирусной терапии гепатита В И С во время беременности, хотя в инструкциях к интерферону альфа-2, пегелированным интерферонам и аналогам нуклеозидов беременность является противопоказанием к применению.

Опасность цефалоспоринов в первые 2 недели беременности
Очень конкретный вопрос. Думаю, он носит личный характер и являлся в
то время, когда его задавали, очень острым, неотложным. Я же, конечно, опоздал с ответом, и хотя это случилось не по моей вине, прошу меня извинить. Но я отвечаю, пусть с опозданием, но совершенно конкретно:
никакой опасности нет.
Попробую объяснить. Строго говоря, такого диагноза «Беременность 2 недели» не существует. В подобных случаях правильно говорить или писать «Беременность малого срока». Но раз автор вопроса так написал, то, вероятнее всего, он имеет в виду первые две недели от предполагаемого
дня зачатия. Если так, то действие антибиотика пришлось на период бластогенеза, когда клетки зародыша будущего человека очень малочувствительны к различным повреждающим воздействиям.
В этот период не возникают пороки развития. Если действует все-таки какой-либо очень сильный повреждающий фактор, то гибнет весь зародыш, беременность не развивается, а если беременность развивается, то значит, повреждения не произошло, ребенок будет здоровым, без врожденных
пороков. Вот так по закону «Все или ничего».

Антибиотикотерапия во время беременности
Ну и вопрос! Есть целые монографии с таким названием, большие справочники. Как же ответить в пределах нашего ограниченного общения?
Все лекарства, как вы, безусловно, знаете, делятся на 5 категорий в зависимости от степени потенциальной опасности для плода.
Категория А – безопасные,
В –относительно безопасные,
С – потенциально опасные,
D – опасные,
Х – вредные.
Так вот, среди всех известных антибиотиков нет ни одного, чья полная безопасность для плода во все периоды беременности была бы доказана
(категория А), как нет и ни одного, который нельзя было бы использовать У беременной по жизненным показаниям (категория Х). Все антибиотики и
антибактериальные химотерапевтические средства распределяются между категориями В, С и D.
Понятно, что лучше всего выбирать из категории В, хуже – С и совсем плохо, но при крайней необходимости можно из D.
К последней категории относятся тетрациклины, аминогликозиды, кроме гентамицина, и хлорамфеникол. Этих антибиотиков нужно избегать в период беременности. По поводу остальных советую смотреть в Сэнфордском Справочнике по химиотерапии (есть на русском языке) или в монографии
Страчунского и Козлова «Антибактериальная химиотерапия».
В этих же источниках подробно описываются возможности выбора средств антибиотикотерапии в период лактации.
Есть относительно новые антибиотики, категория которых при беременности пока не установлена.
Однако вопрос гораздо шире, чем допустимость антибактериальных средств во время беременности.
Принципы, показания, особенности дозирования и многие другие. Давайте я когда-нибудь проведу вебинар на эту тему, т.к. раскрыть ее подробно в формате ответа на ваш вопрос не смогу.

 

Comments are closed.

Top